Library items tagged:

Taliadau a ffioedd Rhaid i bob sefydliad sy'n cyflwyno cais naill ai am enw parth newydd, neu addasiad, ym mharthau .llyw.cymru neu .gov.wales feddu ar Gyfrif Aelodaeth Cofrestrydd a Gymeradwywyd gyda Jisc oni bai eu bod yn gysylltiedig â rhwydwaith Jisc. Ni chodir tâl ar sefydliadau sydd â Chyfrif Aelodaeth Cofrestrydd a Gymeradwywyd. Fodd bynnag, yn gyffredinol mae'r cyfleuster hwn ond ar gael i sefydliadau sy'n rhagweld y byddant yn cyflwyno nifer o geisiadau am enwau parth drwy Jisc.
Apeliadau Rhoddir gwybod i Gofrestrwyr am pam y gwrthodwyd ceisiadau am enw parth gan Bwyllgor Enwi a Chymeradwyaethau Cymru. Cyfrifoldeb y Cofrestrydd yw sicrhau ei fod yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'w gwsmer.
  Cliciwch yma i wneud cais yn Saesneg. To apply in English please click here. Cyflwyno ceisiadau: Dylech fodloni eich hun fod eich cais yn bodloni'r polisi ar gyfer cofrestru a chynnal parthau ar .llyw.cymru a .gov.wales sydd ar gael yn https://llyw.cymru/cofrestru-rheoli-parthau-ar-llywcymru-govwales.
Appeals Registrars will be advised of the reasons where domain name requests are rejected by the Welsh Naming and Approvals Committee. It is the responsibility of the Registrar to ensure that they pass this information back to their customer.
Payments and charges All organisations submitting a request either for a new domain name, or a modification, in the .gov.wales or .llyw.cymru domains must have an Approved Registrar Membership Account with Jisc unless they are connected to the Janet network. There is no charge for organisations having an Approved Registrar Membership Account. However, this facility is generally only available to organisations who anticipate that they will be submitting a number of domain name requests through Jisc.
To apply in Welsh please click here. Cliciwch yma i wneud cais yn Gymraeg.
Virtual rooms Edit room information   Vscene registered videoconferencing system Virtual room control panel Creating a virtual room Search for a virtual room Room information Virtual rooms
Document updated 1/11/16                                                                                                                                Back to home page
Free to most of UK education and research (Eligibility) Live telephone support 08:00 to 21:00 weekdays, 08:00 to 17:00 Saturdays (national rate call) Online videoconference scheduling & launching system (with federated access available) All calls are setup from our central systems on the Janet core reducing latency Centrally controlled calls reduce interoperability issues and allow support team to quickly resolve issues
Appeals Registrars will be advised of the reasons where domain name requests are Rejected by the Naming Committee. It is the responsibility of the Registrar to ensure that they pass this information back to their customer.