Library items tagged: Apeliadau

Apeliadau Rhoddir gwybod i Gofrestrwyr am pam y gwrthodwyd ceisiadau am enw parth gan Bwyllgor Enwi a Chymeradwyaethau Cymru. Cyfrifoldeb y Cofrestrydd yw sicrhau ei fod yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'w gwsmer.